KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

 

 

KJENN EUROPA  TILBYR EU/EØS-KUNNSKAP

TIL OFFENTLIG FORVALTNING, NÆRINGSLIV OG FRIVILLIG SEKTOR

 

  

HVORFOR KUNNE EU/EØS? 

Gjennom EU og EØS har politikkområder som tradisjonelt har hatt sin arena på det nasjonale plan, blitt løftet opp på et overnasjonalt plan. EØS-avtalen har dermed involvert arbeidstakere i offentlig forvaltning, ved universiteter og høyskoler, i næringslivsorganisasjoner og i frivillig sektor i internasjonalt arbeid.

 

Kjenn Europa tilbyr kurs og studiereiser for å øke EU/EØS-kompetansen i Norge. Hvordan er rollefordelingen mellom de ulike EU-institusjonene, beslutningsprosedyrene for vedtak av nye EU-lover, og tilknytningen mellom EU og EFTA gjennom EØS-strukturen? Hvordan er EU/EØS-arbeidet i den norske statsforvaltningen organisert? Hvordan foregår norsk deltakelse i EU-komiteene?

 

KLIKK HER FOR FRANSK- OG TYSKKURS!   

GRUNDIGE KURS TILPASSET TRAVLE YRKESAKTIVE

SPRÅKKUNNSKAPER STYRKER NORGE I EUROPA 

 

KLIKK HER FOR ENGELSKKURS!

 

 

EU/EØS-KURS:

 

 

TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS

Kursets målgruppe er toppledere. Hvorfor? Den offentlige forvaltningen og universitetene og høyskolene har EU/EØS-relaterte oppgaver som krever store ressurser. Deres innsats går hånd i hånd med næringslivets behov og interesser. Å kunne sin EØS på fingerspissene er et langt lerret å bleke. Les mer her!

 

EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR

Mellomledere og saksbehandlere i kommunene, fylkeskommunene og i staten samt ved universitetetene,  høyskolene og andre forskningsinstitusjoner har erfart at EU/EØS-relaterte oppgaver utgjør en ressursmessig utfordring i det daglige arbeidet.  Effektiv håndtering av saks- eller interesseområdene knyttet til EØS er derfor avgjørende. Les mer her!

 

INTERNKURS EU/EØS

Har ditt arbeidssted behov for EU/EØS-kunnskap? Mangler dere tema for det årlige avdelingsseminaret? Kjenn Europa kan skreddersy intern-kurs i EU/EØS-arbeid. Les mer her!

 

EU/EØS: SIMULERING AV MØTE I EU-KOMMISJONEN

Skal du arbeide med EU/EØS-saker, eller skal du møte som norsk delegat i møter i Europakommisjonen? Da vet du kanskje at man i ”arbeidsgruppene” arbeider med Råds- og Parlamentsrettsakter og i komitologikomiteene med Kommisjonsrettsakter? Eller er dette uklart? Dette er kurset for deg som ønsker mer kunnskap om arbeidet i komiteene under Europakommisjonen. Samtidig lærer du inter-nasjonal møteteknikk, korrekt engelsk samt kunsten å inngå kom-promisser til Europas felles beste. Les mer her!

 

SPRÅKKURS:

ENGELSK I INTERNASJONALT SAMARBEID

Ønsker du å forbedre engelskkunnskapene dine? Har du interna-sjonale oppgaver og føler behov for å uttrykke deg sikrere på engelsk – både skriftlig og muntlig? Er engelsken din jevnt over bra samtidig som du syns den har stagnert? All kunnskap krever praktisering og repetisjon. Følg et engelskkurs hvor du kan videreutvikle deg! I språk blir man aldri utlært, bare bedre! Les mer her!

 

FRANSK- OG TYSKKURS

Ønsker du å lære et europeisk språk i tillegg til engelsk? For deg som deltar på møter i EU: hvorfor ikke prøve seg med fransk når du blir med de belgiske delegatene til lunsj for å drøfte den videre dagsorden, eller tysk når du sender en e-postforespørsel til en østerriksk kollega? Les mer om Kjenn Europas fransk- og tyskkurs!

 

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS