KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

 

G E N E R E L T  O M  K J E N N  E U R O P A s 

FRANSKKURS og TYSKKURS

 

 

Kjenn Europa avholder fransk- og tyskkurs med timeplan tilpasset travle yrkesaktive. Vi tilbyr TRE FORSKJELLIGE KURS:

 

 

2-ÅRIG INTENSIVT KURS fransk eller tysk

2 x 60 minutter hver 3. uke i Oslo sentrum – undervisningsfrie perioder

JEVN OG GRUNDIG INNLÆRING OVER TID GIR SOLID PLATTFORM!

Grammatikk og skriftlig språk uavhengig av deltakernes nivå.

 

2-ÅRIG KONVERSASJONSKURS fransk eller tysk

2 x 45 minutter hver 3. uke i Oslo sentrum – undervisningsfrie perioder

VEDLIKEHOLDER OG UTVIKLER FRANSK- OG TYSKKUNNSKAPENE!

Muntlig språk på "mellomnivå" hånd i hånd med skriftlige oppgaver.

 

2-DAGERS OPPFRISKNINGSKURS fransk eller tysk

To dager på Voksenåsen kultur- og konferansehotell i Oslo

EFFEKTIV OG RASK "OPPGRADERING" TIL TIDLIGERE NIVÅ!

Repetisjon av grammatikk og språk - "høyere" muntlig nivå.

 

 

KLIKK PÅ DE RØDE KURSNAVNENE FOR MER INFORMASJON!

 

PRISER, DATOER OG PÅMELDINGSFRISTER STÅR NEDERST PÅ HVER SIDE

 

 

Språk kan læres på forskjellige måter. Kjenn Europa tilbyr språkkurs hvor grammatikk og skrift­lige oppgaver har en viktig plass. Solid grammatikkinnlæring belønner deg med sikrere språk­føring og gjør det lettere å forstå kompliserte tekster i dokumenter og aviser. Kjenn Europas språkkurs gir deg rask og grundig grammatikkopplæring parallelt med innøving av verb og gloser. Når du har gjennomført Kjenn Europas toårige intensive kurs og behersker grammatikken, vil videre språkinnlæring først og fremst bestå i å utvide ordforrådet og praktisere. Da anbefales mer muntlig orienterte kurs, gjerne i utlandet, eller Kjenn Europas toårige konversasjonskurs.

 

Blant tidligere deltakere på Kjenn Europas fransk- og tyskkurs er:

 

Gruppeundervisning

Avdelingsdirektør Jana Weidemann, Kunnskapsdepartementet
Seksjonssjef Marianne Vinje Tantillo, Norsk romsenter

Seniorrådgiver Anne Karine Nymoen, Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Marthe Nordtug, Kunnskapsdepartementet

Direktør internasjonal økonomi Anne Berit Christiansen, Norges Bank

Spesialrådgiver Arild J. Lund, Norges Bank

Spesialrådgiver Kjell Bjørn Nordal, Norges Bank

Avdelingsdirektør Hein Th. Ferre, Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Egil Thorstensen, Samferdselsdepartementet

Avdelingsdirektør Joar Nybo, Kunnskapsdepartementet

Kommunikasjonssjef Marianne Moen, Norsk romsenter

Førstekonsulent Marit Wold Kirkhus, Kulturdepartementet

Avdelingsdirektør Sverre Rustad, Kunnskapsdepartementet

Seksjonssjef Fride Eeg-Henriksen, Statistisk sentralbyrå

Seniorrådgiver Joachim Nilsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lovrådgiver Beate Bentzen, Finansdepartementet

Seniorrådgiver Ingegjerd Nordeng, Justisdepartementet

Rådgiver Petter Røyter, Finansdepartementet

Seniorrådgiver Else Staven, Kunnskapsdepartementet

 

En-til-en-undervisning

Finansråd Tore Eriksen, Finansdepartementet

Oberst John Einar Hynaas, påtr. forsvarsattaché ved ambassaden i Paris

Eksp.sj. Lorents G. Lorentsen, Finansdepartementet, påtr. direktør i OECD

 

 

Er det mulig å lære et språk raskt? Nei, i hvert fall ikke ved siden av full jobb og andre aktivi­te­­ter. Hvis du ønsker å tilegne deg et fremmedspråk godt, bør du ha et perspektiv på noen år. Husk hvor lenge du hadde engelsk på skolen!

  

Men gleden ved å lære et nytt språk starter første dag. Selv med få ord kan du ha enkle, små samtaler. Forholdsvis raskt kan det være mulig å stave seg gjennom kompliserte tekster eller forstå tale. Etter jevnt arbeid over noen år (og tiden går raskt!) vil du kunne bruke språket like godt som engelsk. Et nytt språk vil kanskje gi deg glede og nytte i arbeidet ditt? Og i fritiden – resten av livet. Visste du at du kan snakke med 32 prosent av EUs innbyggere hvis du kan tysk? Og med 26 prosent hvis du kan fransk? Les mer her!

   

 

Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europa-politikken, sier:

”Samarbeidet med EU berører alle deler av norsk samfunnsliv og handler også om folk-til-folk-samarbeid. Det innebærer omfattende sosial, kulturell og politisk kontakt på tvers av landegrensene. Norske miljøer har vært og er en del av et bredt kontaktnett i Europa.”

 

Kjenn Europa ønsker tilsatte i samfunns- og næringsliv  som på arbeidsgivers og egne vegne ser verdien av gode språkkunn-skaper, velkommen til å delta på  fransk- og tyskkurs:

 

Engelsk er blitt det viktigste fremmedspråket, men EU har som mål at alle innbyggerne skal lære seg to fremmedspråk for å styrke kommunikasjonen over landegrensene både i arbeid og fritid. Skal Norge ha lavere ambisjoner enn EU? Ideelt sett bør alle i Norge velge å lære seg, i tillegg til engelsk, et fremmedspråk godt – det være seg et europeisk eller et annet språk. Både privat og offentlig sektor og organisasjonslivet kan ha nytte av at det blant medarbeiderne finnes én eller flere som kan lese, og helst også kommunisere på, andre språk enn engelsk.

 

For nordmenn som deltar i internasjonale møter hvor engelsk brukes, kan det være uvurderlig å kunne andre språk under uformelt samvær i pauser og måltider. Selv om språkkunnskapene dine i fransk eller tysk ikke kvalifiserer for taler og innlegg eller dokumentskriving, så kan de være mer enn tilstrekkelige for å skape kontakt i mindre formelle sammenhenger – kontakt som kan gi viktige resultater for arbeidsgiveren din. For deg som deltar på møter i EU: Hvorfor ikke prøve deg med fransk når du blir med de belgiske delegatene til lunsj for å drøfte den videre dagsordenen, og tysk når du sender en e-postforespørsel til en østerriksk kollega?

  

Eller for å nevne nordmenns forhold til to store EU-land: Kontakten med Frankrike er ikke så tett som man kunne håpe. Med dette landets sørlige plassering og blikk også mot andre kontinenter, er det særlig nordmennene som bør ta ansvar for økt kontakt. Og Tyskland? Tidligere snakket mange nordmenn godt tysk. I dag er visst tyskerne mer interessert i Norge enn vi i deres land og dem. Men er ikke Tyskland, EUs største medlemsland, en verdifull venn for oss når vi for eksempel skal gjøre oss gjeldende på arenaen i Brussel?

  

Statsforvaltningen i Norge låner ut tilsatte som såkalte nasjonale eksperter til Europakommisjonen hvor de arbeider som saksbehandler for en periode begrenset oppad til fire år. Dersom du er statstilsatt og en dag skal jobbe som nasjonal ekspert i Europakommisjonen, og dermed i et flerspråklig miljø, vil du ha nytte og glede av å kunne flere språk enn engelsk – særlig fransk.

  

Har næringslivet behov for bedre språkkunnskaper? Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen ferdigstilte i 2007 rapporten

Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!


Kortfattet konklusjon står på s. 50 i rapporten.

 

Engelsk er kanskje blitt mer utbredt i landene Norge samhandler med. Kan det likevel være en styrke for nordmenn å ha kunnskaper i morsmålet til forretningsforbindelsene? Engelskkunnskapene til disse kan ha varierende nivå, og mange av dem ville kanskje føle seg tryggere dersom de kunne støtte seg til sitt eget språk. Forretningsfolk fra fransk- og tyskspråklige land vil kunne se det som positivt at deres norske forbindelser behersker fransk og tysk – i det minste som ”støttespråk”.      

”Ingeniøren og økonomen som lever i en globalisert verden må kunne snakke flere språk enn engelsk. Hvis alle EU-land har ambisjoner om tre språk flytende, hvorfor skal vi nøye oss med mindre?”

             Erna Solberg (fra NTB-artikkel 19. juni 2010)

 

Vel møtt på Kjenn Europas fransk- og tyskkurs! 

 

 


 

KLIKK HER FOR ENGELSKKURS!

DAGSKURS, TREDAGERSKURS ELLER FEMDAGERSKURS

ENGLISH - THE EASIEST LANGUAGE TO SPEAK WRONGLY

 

 

Kjenn Europa tilbyr også engelskkurs med en omfattende EU-møtesimulering. Dette er en spesiell type kurs som trener deltakerne i en internasjonal møtesituasjon. Med på kjøpet får deltakerne EU/EØS-kunnskap: 

 

EU/EØS: Simulering av møte i EU-kommisjonen

KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER

 

 


 

Har din arbeidsplass behov for EU/EØS-kunnskap?

 

VIRKSOMHETSINTERNT EU/EØS-KURS

 

 


 

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS