KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

 

Internkurs EU/EØS

Har ditt arbeidssted behov for EU/EØS-kunnskap? Mangler dere tema for det årlige avdelingsseminaret? Kjenn Europa kan skreddersy internkurs om EU/EØS.

 

Statsforvaltningen har for lengst ”oppdaget” hvor viktig det er at ansatte på alle nivåer har grundig kjennskap til hvordan EU og EØS fungerer. EØS-avtalen innebærer nemlig at den felles lovgivningen i EU på de politikkområdene som EØS-avtalen dekker, også blir til norsk lov og forskrift. De tre EFTA/EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge har ikke adgang til den politiske beslutningsprosessen i EU hvor nye lover vedtas. Derfor er det desto viktigere at Norge gjør et grundig arbeid i arbeidsgruppene og komiteene under Europakommisjonen, hvor EØS-avtalen gir oss adgang – og hvor forslagene til nye lover utarbeides. Fordi EU/EØS-arbeid er innenrikspolitikk løftet opp på et overnasjonalt nivå, er svært mange statlige etater tungt involvert i dette arbeidet og i møtevirksomhet i Brussel.

 

Også i den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen kan man høste fordeler av god kunnskap om EU/EØS. I tillegg til at dette forvaltningsnivået må forholde seg til norske lover og forskrifter med opphav i EU/EØS-regelverk, utgjør også regionalpolitikk og programsamarbeid en viktig del av samarbeidet i Europa. Større engasjement og medvirking fra kommunene i EU/EØS-saker vil også styrke lokaldemokratiet i et integrert EU/EØS. En rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) utarbeidet i 2008 på oppdrag fra KS, konkluderer med at kommunene i liten grad medvirker i de prosessene hvor EU/EØS-politikken utformes og konkretiseres – dels på grunn av manglende bevissthet hos kommunale aktører om muligheter og viktighet, dels på grunn av manglende organisering og arbeidsmetoder i EU/EØS-politikken som kunne ha involvert kommunene. Se rapportsammendraget her! EFTAs ministermøte vedtok 30. juni 2008 å opprette et - riktignok uformelt - forum for politikere på lokalt og regionalt nivå fra de fire EFTA-landene.

 

Næringslivet med partene i arbeidslivet, bransjeorganisasjoner og bransjeforbund og frivillig sektor har sin fulle hyre med å følge med på arbeidet med nye EU-lover, både i Brussel og i den norske statsforvaltningen. Også disse er avhengig av god innsikt i hvordan EU og EØS er bygget opp, og hvordan EU/EØS-arbeidet er organisert i statsforvaltningen.

 

Ønsker du å jobbe effektivt med EU/EØS-saker? Da bør du vite dette:

 

·       Hvilke institusjoner består EU av? Hvordan er de bygget opp? Hva er makt­for­del­ing­en og rollefordelingen mellom dem? Hvordan er beslutningsprosedyrene i EU ved vedtak av nytt, felles regelverk?

·       Hvilke politikkområder dekker EØS-avtalen? Hvordan er EFTA og EU bundet sammen i EØS-strukturen? Hvordan arbeider EFTA med EØS-sakene?

·       Hvordan organiseres og koordineres EU/EØS-arbeidet i den norske statsforvaltningen? Hvordan skjer norsk deltakelse i komiteene under Europakommisjonen? Hvordan kan statsforvaltningen påvirke arbeidet i EU når  ny felles lovgivning utmeisles? Hvordan kan ikke-statlige aktører ha innflytelse på EU/EØS-arbeidet i Norge og i EU?  

 

 

Ta kontakt med Kjenn Europa som setter opp forslag til kursprogram.

 

"Internseminaret tilførte avdelingen vår både nødvendig allmennkunnskap om beslutningsprosedyrene i EU/EØS og detaljert kunnskap om EU/EØS-arbeidet i statsforvaltningen. En rask og enkel framstilling av et komplisert EU/EØS!"

Ekspedisjonssjef Ann Elin Bratset, Avdeling for kulturminneforvaltning, Miljøverndepartementet

 

"Vi overskred tiden og lærte noe hvert minutt - interessant og nyttig!"

Underdirektør Graciela Sbertoli, Enheten for internasjonalt samarbeid, Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

 

 

KLIKK HER FOR ENGELSKKURS!

DAGSKURS, TREDAGERSKURS ELLER FEMDAGERSKURS

ENGLISH - THE EASIEST LANGUAGE TO SPEAK WRONGLY

 

KLIKK HER FOR FRANSK- OG TYSKKURS!

GRUNDIGE KURS TILPASSET TRAVLE YRKESAKTIVE

SPRÅKKUNNSKAPER STYRKER NORGE I EUROPA

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS