KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

  

TOPPLEDERPROGRAMMET

EU/EØS 2018 

  

Oslo, 19.-20. april 2018 (fra kl 1230 første dag til kl 1230 neste dag)

Brussel, 2.-3. mai 2018 (med ankomst kvelden før, 1. mai)

 

For dem blant kursdeltakerne som arbeider innen forskning og høyere utdanning, har Brussel-oppholdet et tilleggsprogram fram til 4. mai. Tilleggsprogrammet er åpent også for interesserte blant de øvrige deltakerne. 

  

Programmets målgruppe er toppledere. Hvorfor?

 

Den offentlige forvaltningen og universitetetene og høgskolene har EU/EØS-relaterte oppgaver som krever store ressurser. Deres innsats går hånd i hånd med næringslivets behov og interesser. Å kunne sin EØS på fingerspissene er et langt lerret å bleke. Dette programmet, med grundig forkurs i Oslo og studiereise til Brussel, vil gi deltakerne en presis og oversiktlig gjennomgang av beslutningsprosessene i EU, EFTA og EØS, og av hvordan EU/EØS-arbeidet blir koordinert i Norge. Slik vil toppledere på tvers av sektorene få bedre innsikt i hvilke rammebetingelser og tidsplaner medarbeidere i både offentlige institusjoner og i næringslivet må forholde seg til i det mangslungne EU/EØS-arbeidet. Næringslivet bør følge med på - og bli trukket med i - statsforvaltningens arbeid når kommende direktiver og forordninger er på forslagsstadiet i EU.  

 

Se tidligere deltakeres vurdering:


"Et velorganisert kurs som tilfører verdifull EU/EØS-kunnskap!"

Avdelingsdirektør Marie E. Axelsen, Statped

Avdelingsdirektør Ingrid Buhaug Brænden, Statens jernbanetilsyn

Avdelingsdirektør Anne Farseth, Helsedirektoratet

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Universitetet i Oslo

Studiedekan og professor Kristin Heggen, Universitetet i Oslo

Prodekan og professor Marjolein Memelink Iversen, Høgskulen på Vestlandet

Director Region Europe Elisabeth Svanholm Meyer, Innovasjon Norge

Avdelingsdirektør Bjørnar Monsø, Statens jernbanetilsyn

Forskningssjef Hilde Toften, Nofima

- om Topplederprogrammet EU/EØS 2017


"Kjenn Europa gir en oversiktlig og grundig innføring i EU/EØS!"

Organisasjonsdirektør Jan Arild Asbjørnsen, Petroleumstilsynet

Direktør analyser og rammer Kjell Agnar Dragvik, Oljedirektoratet

Utdanningsleder Gro Kvanli Dæhlin, NTNU Gjøvik

Fungerende avdelingsdirektør Espen Hernes, Kulturrådet

Tilsynsdirektør Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet

Assisterende utdanningssjef Stein Kristiansen, Aust-Agder fylkeskommune

Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad, NTNU Gjøvik

- om Topplederprogrammet EU/EØS 2016

 

"Et målrettet kurs som bidrar til mer effektivt EU/EØS-arbeid!" 

Studiedirektør Marianne Brattland, Høgskolen i Oslo og Akershus

Rektor Kari Bø, Norges idrettshøgskole

Tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss, Petroleumstilsynet

Prorektor Halvor Hektoen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kommunikasjonssjef Marianne Moen, Norsk romsenter

Avdelingsdirektør Vibeke Mohr, Kulturrådet

Direktør Anne Myhrvold, Petroleumstilsynet

Dekan Nina Waaler, Høgskolen i Oslo og Akershus

Administrerende direktør Lise Sofie Woie, Norges idrettshøgskole

- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2015 

"Kurset gir i konsentrert form nødvendig oversikt over EU/EØS!"

Studiedirektør Heidi Adolfsen, UiT Norges arktiske universitet

Kommunikasjonssjef Astrid Bjerkås, Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Direktør Maaren Palismaa, Samisk høgskole

Fungerende studiesjef Marit Kirsten Sara, Samisk høgskole

Avdelingsnestleder Bernt Schmid, Statens jernbanetilsyn

Fagdirektør Øyvind Tuntland, Petroleumstilsynet

IT-direktør Stig Ørsje, UiT Norges arktiske universitet 

 - om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2014, offentlig sektor


"Topplederprogrammet til Kjenn Europa gir god innsikt i EU/EØS!"
Assisterende regiondirektør Bente Blytt, Integrerings- og mangfoldsdir.

Strategi- og utviklingssjef Nanna Egidius, Lillehammer kommune

Assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland, Mattilsynet

Ordfører Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune

Avdelingsdirektør Erik Hviding, Helsedirektoratet

Avdelingsdirektør Jorun Jarp, Veterinærinstituttet

Studieleder Tone Kringeland, Høgskolen Stord/Haugesund

Avdelingsdirektør Arnstein Skogset, Statens jernbanetilsyn

Assistererende direktør Marie Louise Wiborg, Vitensk.kom. for mattrygghet

 - om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2013, offentlig sektor

 

 "Lettfattelig og interessant om EU/EØS - og veldig relevant!"
Konserndirektør Signe Astrup Arnesen, AVINOR AS
Tilsynsdirektør Finn Carlsen, Petroleumstilsynet

Avdelingsdirektør Toril Hagen, Toll- og avgiftsdirektoratet

Regiondirektør Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
Adm. dir. Arne E. Karlsen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Avdelingsleder Pernille Karlsen, Universitetet i Oslo
Divisjonsdirektør Toril Lahnstein, Helsedirektoratet

Prorektor Grete Lysfjord, Universitetet i Nordland

Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet
Assisterende kystdirektør Per Jan Osdal, Kystverket
Avdelingsdirektør Johanna Maria Öster, Statens jernbanetilsyn
- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2012, offentlig sektor

 

"Grundig innføring i EU/EØS og virkningene av Lisboa-traktaten!"

Viserektor Dag Gjerløw Aasland, Universitetet i Agder

Forskningsdirektør Svenn-Åge Dahl, Universitetet i Bergen

Forskningssjef og fung. direktør Gro-Ingunn Hemre, NIFES

Administrerende direktør Birger Kruse, Norges veterinærhøgskole

Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann, Helsedirektoratet

Dekan Kathrine Skretting, NTNU

Forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier, Universitetet i Tromsø

Fung. assisterende direktør Anne-Sofie D. Syvertsen, Statens helsetilsyn

Dekan Anne Tveit, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tilsynsdirektør Anne Vatten, Petroleumstilsynet

Ekspedisjonssjef Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet

- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2011, statlig sektor

 

"Kommunene og regionene i de 30 EØS-landene har sin plass i EØS-samarbeidet. Kjenn Europas kurs ga oversiktlig bakgrunnskunnskap for bedre deltakelse."

Ordfører Per Kristian Dahl, Halden kommune

Komiteleder, fylkestingsrepr. Sigmund Hagen, Oppland fylkeskommune

Fylkesdirektør Alf Skaset, Akershus fylkeskommune

Nærings- og samferdselssjef Jørn Sørvig, Nordland fylkeskommune

- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2010, kommuner og fylkeskom.

"Topplederprogrammet gir konsentrert og helt nødvendig kunnskap om EU/EØS!"

Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, Universitetet i Oslo

Barneombud Reidar Hjermann, Barneombudet

Direktør Arne Holhjem, Oljedirektoratet 

Viserektor Doris Jorde, Universitetet i Oslo

Ekspedisjonssjef Birgitte Lange, Kulturdepartementet

Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, Høgskolen i Gjøvik

Fakultetsdirektør Geir Ivar Soleng, NTNU

Leder Stiftelsestilsynet, avd.dir. Finn Sørhus, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Rektor Jørn Wroldsen, Høgskolen i Gjøvik

Dekanus Geir Egil Øien, NTNU

- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2010, statlig sektor

 

"Kjenn Europa tilbyr et faglig EU/EØS-kurs som gir kommunene og fylkeskommunene tiltrengt kunnskap og forståelse av deres plass i EØS-samarbeidet. Et pedagogisk godt program som anbefales!"

Ordfører Kåre Preben Hegland, Kragerø kommune

Ordfører Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune

Rådmann Jan Reinert Rasmussen, Sør-Fron kommune

Rådmann Tore Sirnes, Sandnes kommune

- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2009, kommuner og fylkeskom.

 

"Kjenn Europa tar et pedagogisk grep på forkurset i Oslo som gjør studiereisen til Brussel fruktbar! Et faglig og presist program!"

Assisterende fakultetsdirektør Mona Bratlie, Universitetet i Oslo

Dekanus Jan Morten Dyrstad, NTNU

Direktør Anders J.H. Eira, Samisk høgskole

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås

Administrerende direktør Harald Gjein, Veterinærinstituttet

Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Direktør Ingeborg Harsten, Norges musikkhøyskole

Fakultetsdirektør Bård Kjos, Universitetet i Oslo

Oljedirektør Bente Nyland, Oljedirektoratet 

Universitetsdirektør Per Ramvi, Universitetet i Stavanger

Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet

- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2009, statlig sektor

 

"Meget nyttig gjennomgang av EU/EØS! Vel anvendt tid!"

Universitetsdirektør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø

Organisasjons- og informasjonsdirektør Trond Singsaas, NTNU

Direktør Ellen Stokstad, Justervesenet

- om TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 2008, statlig sektor

 

"EU/EØS-programmet til Kjenn Europa var "to the point" og klar-gjørende. Det ga godt innblikk i beslutningsprosedyrene i både EU, EFTA og Norge."

Kystdirektør Kirsti Slotsvik

- om DIREKTØRPROGRAMMET EU/EØS, høsten 2007

 

"På få dager formidlet Kjenn Europa et konsentrat av EU/EØS-kunnskap som ga meg godt overblikk over og forståelse av saksgangen. Brusselbesøket satte sakskomplekset i perspektiv."

Ekspedisjonssjef Bodhild Fisknes i Barne- og likestillingsdepartementet

- om EKSPEDISJONSSJEFSPROGRAMMET EU/EØS, våren 2007

 

Topplederprogrammet EU/EØS har en uformell ramme hvor deltakerne får anledning til å utveksle erfaringer fra EU/EØS-arbeidet i sin institusjon med andre toppledere. Programmet passer også for ledere uten utbredt EU/EØS-arbeid i sin institusjon, men som ønsker å tilegne seg den ”allmennkunnskapen” om EU/EØS som ledere i politikk, offentlig forvaltning, akademia og næringsliv i dag bør ha - gitt EØS-avtalens omfang og juridiske forpliktelser. Kurset har erfarne foredragsholdere med bakgrunn fra praktisk EU/EØS-arbeid og akademia.

 

Brusseloppholdet vil inkludere besøk i alle EU/EØS-institusjonene som er relevante for at deltakerne skal få beslutningsprosedyrene inn under huden: Europakommisjonen, Ministerrådet (med forbehold), Europaparlamentet, EFTA-sekretariatet, EFTAs overvåkingsorgan og Norges EU-delegasjon. 

 

For deltakere tilknyttet forskning og høyere utdanning er det en ekstra dag i Brussel med eget tilleggsprogram om EU/EØS-samarbeidet på disse feltene. Ikke bare universitetetene, høgskolene og forskningsinstituttene, men også kommunene, fylkeskommunene og - ikke minst! - næringslivet kan søke om midler i EU-programmene. Her er et potensiale som kan utnyttes bedre.

 

Hvis du tar Kjenn Europas EU/EØS-kurs, vil du bedre forstå beslutningsprosessene og rollefordelingen mellom institusjonene. Dette er nødvendig kunnskap når du er involvert i EU/EØS-arbeid og/eller deltar i EU/EØS-fora og på EU/EØS-relaterte seminarer og konferanser på ditt fagområde.  

 

Topplederprogrammet EU/EØS består av:

 

Forkurs i Oslo

Fra tors. 19. april 2018 kl. 1230 til fredag 20. april 2018 kl. 1230  

- med middag torsdag kveld og overnatting

- med buffetlunsj fredag kl. 1230 etter programmets avslutning

 

Studiereise til Brussel 

Onsdag 2. - torsdag 3./fredag 4. mai 2018

  • med ankomst Brussel tirsdag kveld 1. mai 
  • oppholdet varer et ekstra døgn, til fredag 4. mai, for deltakere innen forskning og høyere utdanning
  • med programavslutning torsdag 4. mai kl 1630 (og fredag 5. mai kl 1330 for dem som også deltar på tilleggsprogrammet) 

Se detaljerte programmer for det forberedende kurset i Oslo og for studiereisen til Brussel (PROGRAMMET FOR 2018 VIL BLI UTFORMET OVER SAMME LEST SOM I 2017):

 

           Oslo-programmet                                       Brussel-programmet 

 


 

 

Se praktiske opplysninger om påmelding og priser her!

 

 


 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS