KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 
 

EU/EØS-PROGRAMMET

OFFENTLIG SEKTOR 2017

Oslo, 2.-3. november 2017 (fra kl 1230 første dag til kl 1230 neste dag)

Brussel, 21.-23. november 2017 (med ankomst kvelden før, 20. november) 

 

NB! For dem blant deltakere som jobber innen forskning og høyere utdanning, har Brussel-oppholdet et tilleggsprogram, fram til 24. november. Tilleggs-programmet er åpent også for de øvrige deltakerne. 

 

 

Kommune-, fylkeskommune- og statsforvaltningen samt universitetetene, høgskolene og andre forskningsinstitusjoner har erfart at EU/EØS-relaterte oppgaver utgjør en ressursmessig utfordring i det daglige arbeidet. Effektiv håndtering av saks- eller interesseområdene knyttet til EØS er derfor avgjørende. Dette programmet, med grundig forkurs i Oslo og studiereise til Brussel, gir deltakerne en presis og oversiktlig gjennomgang av beslutningsprosessene i EU, EFTA og EØS, og av hvordan EU/EØS-arbeidet blir koordinert i regjeringsapparatet.

 

Se tidligere deltakeres vurdering:


"Kjenn Europa forklarer EU/EØS inngående og oversiktlig!"

Forskningsrådgiver Sissel Småland Aasheim, Universitetet i Bergen

Rådgiver Elin Cecilie Balstad, NTNU Trondheim

Seniorrådgiver Tor Arne Berge, Nærings- og fiskeridepartementet

Seniorrådgiver Izabela E. Buraczewska, Kunnskapsdepartementet

Forskningsrådgiver Øyvind Drivenes, Høgskolen i Bergen

Underdirektør Inger Gjesdahl, Universitetet i Bergen

Rådgiver Håkon Halgrimsen, Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Elin Haugan, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Senioringeniør Andreas Hestevik, Statens jernbanetilsyn

Seniorrådgiver, ph.d. Kristine Naterstad, Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Heidi Skramstad, Høgskolen i Bergen

- Om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR 2016

 

"Kjenn Europas kurs gir verdifull innsikt i EU/EØS-systemet!"

Seksjonsleder Johannes Elgvin, Universitetet i Oslo

Seksjonsleder Birgit Falch, Universitetet i Bergen

Seniorkonsulent Janne Gotaas, Universitetet i Bergen

Rådgiver Kirsten Grebstad, Olje- og energidepartementet

Rådgiver Olav Hellevik, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Seksjonssjef Ellen Merethe Magnus, Høgskolen i Oslo og Akershus

Førstekonsulent Lise Sveino Schøyen, Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Anja Strømme, Norsk romsenter

Overingeniør Hege Grøstad Thalberg, Statens jernbanetilsyn

Fagdirektør Mathys Truyen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rådgiver Torbjørn Tråholt, Samferdselsdepartementet

- om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR 2015

 

"Få, men effektive kursdager gir nødvendig oversikt over EU/EØS!"

Revisjonsleder Arild Bruun, Statens jernbanetilsyn

Rådgiver Simen Gangnæs Enger, Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Elin Stange Heikvam, Norsk romsenter

Assisterende fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, Universitetet i Bergen

Seniorkonsulent Mona Isaksen, Universitetet i Bergen

Avdelingsdirektør Per Kolstad, Samferdselsdepartementet

Rådgiver Tine Lund-Ness, Kunnskapsdepartementet

Administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, Universitetet i Bergen

Førstekonsulent Kristin Rasdal, Olje- og energidepartementet

Avdelingsdirektør Kjell Rosanoff, Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Ellen Carine Smogeli, Kunnskapsdepartementet

Studieleder Julie Tønsager Watkins, Universitetet i Bergen

- om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLG SEKTOR 2014

 

"Interessant og grundig kurs! Åpner for mer effektivt EØS-arbeid!"

Instituttleder og professor Mona Aleksandersen, Norges veterinærhøgskole

Førstekonsulent Anders Brudevoll, Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Anita Brækken, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskningskonsulent Stine Bjørløw Dalsøren, Universitetet i Oslo

Rådgiver Marcel Godonou, Samferdselsdepartementet

Rådgiver Inger Marie Hatløy, Universitetet i Bergen

Sjefingeniør Kjell Johansen, Statens jernbanetilsyn

Seniorkonsulent June Vibecke Knudtsen Indrevik, Universitetet i Bergen

Rådgiver Stina Melkstavik, Fiskeri- og kystdepartementet

Seksjonssjef Ingse Noremsaune, Universitetet i Oslo

Seniorrådgiver Jon Morten Tveita, Arbeidsdepartementet

Seniorrådgiver Erik Uribarri, Norsk romsenter

- om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR 2013

 

"Kjenn Europa gir et uvurderlig konsentrat av EU/EØS-kunnskap!"

Nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver Dag Inge Aarhus, Sjøfartsdirektoratet

Rådgiver Charlotte Elvsaas, Olje- og energidepartementet

Administrasjonssjef Terje Erstad, Universitetet i Bergen

Seniorrådgiver Terje Gustavsen, Nordland fylkeskommune

Rådgiver Henrik Hoel, Nærings- og handelsdepartementet

Administrasjonssjef Britt Kristin Holsen, Universitetet i Bergen

Rådgiver Karina Kleiva, Universitetet i Oslo

Fagsjef Kjell Maroni, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Rådgiver Marthe Nordtug, Kunnskapsdepartementet

Juridisk rådgiver Guro Mona Oppen, Petroleumstilsynet

Seniorrådgiver Laila Shahzad-Landsverk, Helse- og omsorgsdepartementet

Studiesjef Ronald Worley, Universitetet i bergen

- om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR 2012

 

"Kurset gir helt nødvendige knagger for målrettet EU/EØS-arbeid!"

Førstekonsulent Vibeke Aalmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Seniorrådgiver Joakim Bakke, Kunnskapsdepartementet

Sjefingeniør Øivind Christophersen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Seniorrådgiver Håkon Grotli, Landbruks- og matdepartementet

Juridisk rådgiver Maria Hanto, Halden kommune

Seniorrådgiver Mette Sollihagen Hauge, Universitetet i Oslo

Rådgiver Kersti Ahrén Heløe, Høgskolen i Oslo og Akershus

Rådgiver Annichen Printz Kiernan, Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Hans Einar Nerhus, Samferdselsdepartementet

Rådgiver Kathinka Thilert, Olje- og energidepartementet

Administrasjonssjef Oddveig Åsheim, Universitetet i Bergen

- om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR 2011

 

"EU/EØS fra A til Å! Kompleks materie på begripelig vis. Anbefales!"

Seniorrådgiver Eli Hanasand Aksnes, Arbeidsdepartementet

Seniorrådgiver Dag Asbjørnsen, Kulturdepartementet

Kontorsjef Wenche O. Bergheim-Evensen, Universitetet i Nordland

Underdirektør Ingvild Greve, Universitetet i Bergen

Avdelingsdirektør Live Haaland, Kunnskapsdepartementet

Rådgiver Trine Merete Kvernmo, Universitetet i Oslo

Underdirektør Mari Mogstad, Fylkesmannen i Telemark

Forskningskonsulent Mari C.R. Otnes, Universitetet i Oslo

Avdelingsdirektør Jartrud Steinsli, Fiskeri- og kystdepartementet

Seksjonssjef Steinar Thomsen, Norsk Romsenter

Økonomirådgiver Bjørn Nicolai Vestad, Universitetet i Oslo

- om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR 2010

 

"Grundig innføring! Kjenn Europa forklarer EU/EØS svært bra."

Seniorrådgiver/nestleder Guri Drottning Aarnes, Universitetet i Oslo

Seksjonsjef Sonja Irene Dyrkorn, Universitetet i Bergen

Fung. avdelingsdirektør Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet

Personal- og organisasjonssjef Kari Gaalaas, Sørum kommune

Forskningskonsulent Hilde Henriksen, Universitetet i Oslo

Førstekonsulent Elisabeth Hove, Universitetet i Bergen

Avdelingsdirektør Berit Johnsen, Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Brynhild Sirevåg, Kunnskapsdepartementet

Seksjonsleder Erik Vea, Sørum kommune

Kontorsjef Petter Román Øien, Høgskolen i Bodø

- om EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR 2009

 

Forkurset i Oslo gir deltakerne nødvendig kunnskap for å få utbytte av studiereisen til Brussel. Oppholdet der inkluderer besøk i alle EU/EØS-institusjonene som er relevante for at deltakerne skal få et fullstendig bilde av beslutningsprosedyrene: Europakommisjonen, Ministerrådet (med forbehold), Europaparlamentet, EFTA-sekretariatet, EFTAs overvåkingsorgan og Norges EU-delegasjon. Her vil du lære mer detaljert hvilke forskjellige roller institusjonene har, og hvordan de arbeider. Like viktig er det å forstå prosedyrene i sam-handlingen mellom de forskjellige institusjonene.

 

EØS-avtalen er den mest omfattende internasjonale avtalen Norge har undertegnet. Den knytter Norge til EUs indre marked og avgir nasjonal suverenitet til overnasjonale organer. I over 20 år med EØS-avtalen har statsforvaltningen utviklet effektive arbeidsformer for å ivareta Norges interesser. Dette kurset gir mellomledere og saksbehandlere i staten som jobber med EU/EØS-saker, bedre forutsetninger for å jobbe målrettet. Gode kunnskaper om EU og EØS – av både allmenn og detaljert karakter – vil styrke arbeidet på de forskjellige fagområdene.

 

Bør kommunal og fylkeskommunal forvaltning tilegne seg bedre kunnskap om EU/EØS? En rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning), utarbeidet i 2008 på oppdrag fra KS, konkluderte med at kommunene i liten grad medvirker i de prosessene hvor EU/EØS-politikken utformes og konkretiseres. EFTAs ministermøte vedtok 30. juni 2008 å opprette et - riktignok uformelt - forum for politikere på lokalt og regionalt nivå fra de fire EFTA-landene. Bakgrunnen er å styrke deltakelsen til de lokale forvaltningsnivåene i EFTA-landene når EU vedtar nye lover som skal innlemmes i EØS-avtalen.

 

EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR gir offentlig tilsatte fra alle tre forvaltningsnivåer anledning til å lære hvordan både sentral, regional og lokal forvaltning arbeider med EU/EØS-saker i Norge og i Brussel.      

 

Universiteter, høyskoler og øvrige forskningsinstitusjoner deltar i EØS-samarbeidet innen forskning og høyere utdanning. Da er det nyttig å ha god, generell kunnskap om EU og EØS for å forstå ”alt som ligger bak”. NB! Den siste dagen i Brussel er en egen bolk om forsknings- og utdanningssamarbeidet. Målgruppen for kurset er mellomledere, rådgivere og konsulenter som administrerer EU/EØS-saker, og vitenskapelig personale som føler behov for kunnskap om EU/EØS.

 

Politikere og tilsatte i partipolitiske stillinger/sekretariater er også velkomne som deltakere: Kurset gir grundig innsikt i hvordan offentlig sektor arbeider med EØS-saker. I Brussel tar vi blant annet sikte på å treffe en parlamentariker som er medlem av Europaparlamentes delegasjon til den felles EØS-parlamentarikerkomiteen. Da lærer vi i hvilke former EFTA- og EU-parlamentarikere drøfter EØS-saker og den norske regjeringen arbeider overfor Europaparlamentet. Vi tar også sikte på besøk i enten kabinettet til en av EU-kommissærene for å høre hvordan arbeidet er organisert  "på toppen" i Europakommisjonen, eller i Sveits' EU-delegasjon, som gir oss innblikk i "den sveitsiske modellen".

 

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Sentral- og Sør-Europa samt Baltikum. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 mottakerlandene. For perioden 2014-2021 utgjør EØS-midlene 2,8 milliarder euro. EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Disse er: 1) innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne, 2) sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom, 3) miljø, energi, klima og lavkarbonsamfunne, 4) kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter og 5) justis- og innenrikssaker. Prosjektene under perioden 2009-2014 ferdigsstilles innen 2017. Norske partnere fra organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige etater deltar i nesten en tredel av prosjektene.

 

  

EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR består av:

 

Forkurs i Oslo

Fra torsdag 2. nov. 2017 kl. 1230 til fredag 3. nov. 2017 kl. 1230 

  • med middag torsdag kveld og overnatting
  • med buffetlunsj fredag kl. 1230 etter programavslutning

Studiereise til Brussel

Tirsdag 21. november - torsdag 23. november/fredag 24. november 2017

  • med ankomst Brussel mandag kveld 20. november 
  • oppholdet varer et ekstra døgn, til fredag 24. nov. 2017, for deltakere med interesse for EØS-samarbeidet innen forskning og høyere utdanning
  • med programavslutning ved lunsjtider torsdag 23. nov. (og ved lunsjtider fredag 24. nov. for dem som også deltar på forsknings- og utdanningsdelen) 

Se detaljerte programmer for det forberedende kurset i Oslo og for studiereisen til Brussel:  

 

Oslo-programmet  

 

Brussel-programmet

 


 

 

Se praktiske opplysninger om påmelding og priser her

 

 

 

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS