KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

 

Fransk eller tysk:

2-årig konversasjonskurs

2017-2018

 

 

20 samlinger à to undervisningstimer over to år. Datoer og klokkeslett står nederst på siden.

 

 

Dette kurset passer for deg som har fransk- eller tyskkunnskaper fra før, for eksempel fra gymnas/videregående skole eller fra senere kurs i Norge eller i utlandet. Kurset gir deg muligheten til å videreutvikle kunnskapene. Kanskje ønsker du særlig å kunne uttrykke deg bedre muntlig på fransk eller tysk?

 

Kurset passer også for deg som tidligere har deltatt på Kjenn Europas toårige intensive grunnkurs i fransk eller tysk (som bare i liten grad vektlegger muntlig språk) - med mindre du allerede har et høyt nivå i muntlig.

           

Kurset vektlegger altså muntlig språk. Mye av tiden på samlingene vil vi bruke til konversasjon, diskusjon og muntlige oppgaver. Målgruppen er deltakere som ikke nødvendigvis er spesielt flytende i språket. Det er derfor rom for å prøve og feile når vi konverserer i gruppen. For å sikre interessante samtaleemner vil vi imidlertid benytte avis- og tidsskriftsartikler, litteratur og dokumenter - men som sagt: Dette er et kurs for deg som ikke allerede behersker språket uanstrengt. 

 

Bakgrunnstoffet leser du hjemme på forhånd. Vi kan også diskutere temaer etter deltakernes egne ønsker. Det er samling bare hver tredje uke, så du har god tid til å forberede deg. Dette kurset har moderat mengde hjemmearbeid

 

Selv om kurset vektlegger muntlig språk, vil vi ta oss tid til skriftlige oppgaver fordi dette gir deg sikrere muntlig språkføring. Disse praktiske språkoppgavene løser du hjemme. Deretter gjennomgår vi dem muntlig i gruppen. Du bestemmer selv hvor mye arbeid du vil legge i disse oppgavene.

 

Dette kurset vil ikke gjennomgå grammatikk som sådan, men vi bruker selvsagt grammatikk til å forklare riktig løsning på oppgavene. Dersom du er mest interessert i å få flyt i det muntlige språket uten nødvendigvis å lære "perfekte" grammatiske konstruksjoner, er det i orden. Skulle du tvert i mot være interessert i å videreutvikle skriftlige ferdigheter utover de oppgavene vi gjør, kan du i tillegg etter eget forgodtbefinnende skrive tekster hjemme for innlevering.

  

Kjenn Europa holder også kurs om EU/EØS. En gjennomgang av det formelle ordforrådet på fransk/tysk knyttet til EUs institusjoner og beslutningsprosedyrer vil bli lagt inn i kurset. Dette vil selvsagt være til nytte for de deltakerne som allerede er berørt av EU/EØS-arbeid i sine jobber. Gjennomgangen og innlæringen av dette ordforrådet vil også gi deg som ikke har god kjennskap til EØS-avtalens virkemåte, en liten porsjon nyttig allmennkunnskap om EU/EØS. Disse termene brukes selvsagt ikke bare i EU, men i enhver stor offentlig eller privat organisasjon, og vil derfor være nyttige å kunne uansett hvor du jobber.

   

Se også Generelt om Kjenn Europas fransk- og tyskkurs 

 

Er du i tvil om det er grunnkurset eller konversasjonskurset som passer best for deg? Her er en veiledning:

 

 

grunnkurset prioriterer vi grammatikk og skriftlige oppgaver. Siden vi ikke bruker tid på muntlig (bortsett fra når hjemmeoppgavene gjennomgås), er det mulig å la deltakere som har forskjellig nivå, gå på samme kurs. Så lenge du føler behov for grundig grammatikkgjennomgang for å repetere eller forbedre språket, vil du med andre ord ikke kjede deg selv om du har et bra muntlig nivå. Framdriften i grunnkurset er rask. Kursets spesielle konstruksjon sikrer at vi rekker over store mengder med stoff. Med betydelig arbeidsinnsats er det også mulig å gjennomføre kurset uten forkunnskaper.

  

konversasjonskurset vektlegger vi muntlig i stor grad. Deltakernes muntlige nivå bør derfor ikke variere altfor mye. Kursets ambisjonsnivå inkluderer riktignok stoff fra autentiske tekster, men tilsier ikke at deltakerne skal kunne uttrykke seg muntlig "flytende". Mot kursets slutt, imidlertid, kan vi håpe at nivået har steget betraktelig! Selv om dette er et konversasjonskurs, vil vi også bruke tid på skriftlige oppgaver for å holde grammatikkunnskap ved like. Det vil likevel være opp til deg selv hvor mye arbeid du skal legge ned i disse oppgavene, så lenge du er aktiv under den muntlige gjennomgangen - og ikke minst i diskusjonene!

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

  


Tidspunkt for kursene:

Fire bolker à fem samlinger med tre uker mellom hver samling.

FRANSK KONVERSASJONSKURS: To 45-minutters timer, hver 3. mandag, kl 1000-1145

TYSK KONVERSASJONSKURS: To 45-minutters timer, hver 3. mandag, kl 0800-0945

 

NB! For kursene i perioden 2017-2018 blir fordelingen åtte samlinger i 2017 og tolv samlinger i 2018.


De åtte samlingene i 2017 finner sted på følgende mandager:

 

VÅR 2017 TRE SAMLINGER

1. samling: mandag 24. april 2017

2. samling: mandag 22. mai 2017

3. samling: mandag 12. juni2017


HØST 2017 FEM SAMLINGER

4. samling: mandag 4. september 2017

5. samling: mandag 25. september 2017

6. samling: mandag 23. oktober 2017

7. samling: mandag 13. november 2017

8. samling: mandag 4. desember 2017

 

Datoene (mandagene) for de tolv samlingene i 2018 fastsettes høsten 2017.

 

  

Undervisningssted:

 

Vika Konferansesenter, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

(inngang fra terrassen på sjøsiden)

  

Vika Konferansesenter ligger 4-5 minutters gange fra National-theatret stasjon

 


Påmeldingsfrister

Franskkurset:     3. april 2017

 

Tyskkurset:         3. april 2017

 


 

 

Deltakeravgift: 14 000 kr

 

Utgifter til lærebøker kommer i tillegg 

 

Påmelding her!

 

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS