KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

 

Fransk eller tysk:

2-årig intensivt kurs

2017-2018

 

20 samlinger à to klokketimer over to år. Datoer og klokkeslett står nederst på siden.

 

Dette kurset kalles "intensivt" til tross for at det kun er to timers undervisning hver tredje uke. Kurset gjennomgår nemlig en betydelig mengde grammatikk og er lagt opp med relativt sett lite undervisning og relativt sett mye hjemmearbeid. Dette gjør det enklere for deg som har en travel hverdag, å bestemme selv når du vil jobbe med kurset.  All grammatikk forklares imidlertid i gruppen, og hjemmeoppgaver gjennomgås sammen – effektivt og målrettet. Dette er et praktisk rettet språkkurs hvor "god, gammeldags" grammatikkundervisning hjelper deg med å mestre språket.

 

Et omfattende kurs med langvarig, jevn og kontinuerlig innlæring gir deg et solid grunnlag for ytterligere utvikling av språkkunnskapene i framtiden. 

 

Kurset bringer deg opp på et nivå i fransk/tysk grammatikk som kvalifiserer for videre arbeid med tekster fra dokumenter, litteratur og presse. Kurset vektlegger skriftlig språk – grammatikk, gloser, verb og setningsbygning – fordi skriftlige ferdigheter gir deg et godt grunnlag for korrekt muntlig språk. Muntlig gjennomgang av de skriftlige hjemmeoppgavene benyttes også til å korrigere uttalen.

 

Kurset gjennomgår fransk/tysk grammatikk fra "scratch" til langt utover pensum for videregående skole. På grunn av den raske fremdriften er det en fordel med forkunnskaper, men med betydelig arbeidsinnsats er det mulig å gjennomføre kurset uten. For deg med fransk/tysk fra gymnas/videregående skole vil kurset være effektiv repetisjon og fordypning. Kurset passer også for deg med gode muntlige kunnskaper som ønsker å forbedre de grammatiske og skriftlige ferdighetene.

 

Det er selvsagt individuelt og avhengig av bakgrunnskunnskaper hvor mye tid den enkelte deltaker bruker på hjemmearbeidet. Et anslag ville være seks-ti timer, men husk at du da har tre uker på deg. Med tre timers arbeidsinnsats per uke til hjemmarbeidet kan du virkeliggjøre drømmen om å lære deg godt et ekstra fremmedspråk! I tillegg er det undervisningsfri i lange perioder mellom bolkene på fem samlinger. Det er derfor mulig å ta igjen eventuell manglende innsats før kurset går videre.

 

Se også Generelt om Kjenn Europas fransk- og tyskkurs

 

Er du i tvil om det er det intensive kurset eller konversasjonskurset som passer best for deg? Her er en veiledning:

 

det intensive kurset prioriterer vi grammatikk og skriftlige oppgaver. Siden vi ikke bruker tid på muntlig (bortsett fra når hjemme-oppgavene gjennomgås), er det mulig å la deltakere som har forskjellig nivå, gå på samme kurs. Så lenge du føler behov for grundig grammatikkgjennomgang for å repetere eller forbedre språket, vil du med andre ord ikke kjede deg selv om du har et bra muntlig nivå. Framdriften på det intensive kurset er rask. Kursets spesielle konstruksjon sikrer at vi rekker over store mengder med stoff. Med betydelig arbeidsinnsats er det også mulig å gjennomføre kurset uten forkunnskaper.

 

konversasjonskurset vektlegger vi muntlig i stor grad. Deltakernes muntlige nivå bør derfor ikke variere altfor mye. Kursets ambisjonsnivå inkluderer riktignok stoff fra autentiske tekster, men tilsier ikke at deltakerne skal kunne uttrykke seg muntlig "flytende". Mot kursets slutt, imidlertid, kan vi håpe at nivået har steget betraktelig! Selv om dette er et konversasjonskurs, vil vi også bruke tid på skriftlige oppgaver for å holde grammatikkunnskap ved like. Det vil likevel være opp til deg selv hvor mye arbeid du skal nedlegge i disse oppgavene, så lenge du er aktiv under den muntlige gjennomgangen - og ikke minst i diskusjonene!  

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål! 

 


Tidspunkt for kursene:

Fire bolker à fem samlinger med tre uker mellom hver samling.

FRANSK INTENSIVT KURS: To 60-minutters timer, hver 3. mandag, kl 1445-1700

TYSK INTENSIVT KURS: To 60-minutters timer, hver 3. mandag, kl 1215-1430


NB! For kursene i perioden 2017-2018 blir fordelingen åtte samlinger i 2017 og tolv i 2018.

De åtte samlingene i 2017 finner sted på følgende mandager:

 

VÅR 2017 TRE SAMLINGER

1. samling: mandag 24. april 2017

2. samling: mandag 22. mai 2017

3. samling: mandag 12. juni 2017

 

HØST 2017 FEM SAMLINGER

4. samling: mandag 4. september 2017

5. samling: mandag 25. september 2017

6. samling: mandag 23. oktober 2017

7. samling: mandag 13. november 2017

8. samling: mandag 4. desember 2017

 

Datoene (mandagene) for de tolv samlingene i 2018 fastsettes høsten 2017.

   

Undervisningssted:

Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter, Stensbergsgata 27, 0170 Oslo.


Kurslokalet ligger ca. ti minutters gange fra Nationaltheatret stasjonPåmeldingsfrister

Franskkurset:       3. april 2017

 

Tyskkurset:           3. april 2017

  


 

Deltakeravgift: 14 000 kr

 

  

Utgifter til lærebøker kommer i tillegg

 

Påmelding her!

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS