KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

 

 

Topplederprogrammet EU/EØS 2018

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED PÅMELDING

 

Oslo, 19.-20. april 2018 (fra kl 1230 første dag til kl 1230 neste dag)

Brussel, 2.-3. mai 2018 (med ankomst kvelden før, 1. mai)

 

For dem blant kursdeltakerne som arbeider innen forskning og høyere utdanning, har Brussel-oppholdet et tilleggsprogram fram til 4. mai. Tilleggsprogrammet er åpent også for de øvrige deltakerne.

 

 

Se detaljerte programmer for det forberedende kurset i Oslo og for studiereisen til Brussel (PROGRAMMET FOR 2018 VIL BLI UTFORMET OVER SAMME LEST SOM I 2017):

 

 

          Oslo-programmet                        

 

Brussel-programmet 

 


 

 

Tilbake til kursomtalen og anbefaling fra tidligere deltakere

 

 


 

PÅMELDINGSFRIST OG DELTAKERAVGIFT

 

Påmeldingsfrist: 19. februar 2018

 

Deltakeravgift: 15000 kr + tillegg som spesifisert her:

 

Oppholdet på Voksenåsen hotell i Oslo koster 2800 kr. Dette er en pakkepris som inkluderer overnatting med full pensjon (unntatt drikke til middagen) og en per capita-pris for kurslokalet med servering i pausene.

  

Dersom du ikke ønsker å overnatte, får du et fradrag på 1200 kr (og betaler 1600 kr). Hvis du kun ønsker å delta på dagtid, det vil si heller ikke ønsker å delta i middagen, får du et ytterligere fradrag på 350 kr (og betaler 1250 kr). Siden hotellet har tilbudt en pakkepris, gis det dessverre ikke ytterligere prisreduksjoner (for eksempel ved fravær i buffetlunsjen dag 2).

  

Hotelloppholdet i Brussel koster 188 euro per natt, solid frokost inkludert. Deltakerne betaler selv for måltidene i Brussel, som vil bli inntatt på restauranter med prisnivå innenfor statens satser for kosttillegg. Deltakelse i fellesmåltidene i Brussel er frivillig.

 

Deltakerne dekker reisekostnadene selv.

 

Påmelding her!

 

Vennligst presiser om du ønsker å delta 1¾ eller 2½ dag i Brussel!

 


 

Målgruppen for TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS er:

 

Departementene:

departementsråden, ekspedisjonssjefene og avdelingsnestlederne.

 

Direktorater, tilsyn og fylkesmannsembetene:

ledelsen, avdelingsnestlederne

 

Universiteter og høgskoler:

ledelsen sentralt og ved fakultetene


Instituttsektoren:

ledelsen, avdelingsnestlederne

 

Fylkeskommuner og kommuner:

politisk og administrativ ledelse og gruppe- og komiteledere

 

Næringslivet:

ledelsen, avdelingsnestlederne

 


ANDRE KURS:

ØV DEG I EN INTERNASJONAL MØTESITUASJON!
SIMULERING AV MØTE I EU-KOMMISJONEN:
KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER
 
 
KLIKK HER FOR FRANSK- OG TYSKKURS!
GRUNDIGE KURS TILPASSET TRAVLE YRKESAKTIVE
SPRÅKKUNNSKAPER STYRKER NORGE I EUROPA
 

 

KLIKK HER FOR ENGELSKKURS!

DAGSKURS, TREDAGERSKURS ELLER FEMDAGERSKURS

ENGLISH - THE EASIEST LANGUAGE TO SPEAK WRONGLY

 

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS